بهزی یکی از تیم های فناور حاضر در دومین رویداد فناوری در خدمت درمان

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

مدیریت فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ ۱۵ مهر نشستی میان مسئولین، بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت های فناور در حوزه سلامت برگزار کرد. گزارش تصویری این رویداد را میتوانید در لینک زیر مشاهده فرمایید.