جلسه هم‌افزایی رهیاب

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

جلسه هم‌افزایی در رهیاب پیام گستران با هدف ارتقا سطح دانش جمعی در خصوص موارد گوناگون و بصورت دوره ای برگزار می شود.


اولین جلسه هم‌افزایی  رهیاب پیام گستران با هدف ارتقا سطح دانش جمعی در قالب کارگاه آموزشی برگزار شد.