شرکت آزمون‌خزر در لیست شرکت‌های دانش‌بنیان

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

شرکت آزمون‌الکترونیک‌خزر پس از طی مراحل متعدد کارشناسی فنی و مالی موفق به دریافت تاییدیه دانش‌بنیان (تولیدی نوع ۲ صنعتی) از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شد، و از این پس نام این شرکت در لیست شرکت‌های دانش‌بنیان قابل رویت می‌باشد.