اندیشگاه دوم - ۲۵ مهر ۱۳۹۷

اندیشگاه‌ها از جمله رخدادهایی هستند که نقش مهمی در روند رشد و توسعه کشورها دارند. اندیشکده، اندیشگاه، مرکز مطالعات استراتژیک، مخزن فکری، کارخانه‌های فکر، کارخانه‌های مغز و کارخانه‌های ایده برخی از عباراتی است که برای این نوع سازمان‌ها در ادبیات فارسی استفاده شده است. در رهیاب پیام گستران، اندیشگاه، رخدادی یک یا دو روزه است که در آن افراد و اجزای متعدد با اندیشه ورزی و گفتمان نسبت به تحلیل کسب و کاری و ارائه راهبرد و راهکار در خصوص چالش های مرتبط، برگزار می شود.

  • موضوع نشست
    خودروهای متصل به شبکه، ضرورت برگزاری اندیشگاه ها، کاربرد اینترنت اشیا در معادن و محیط زیست
  • سخنرانان
    آقایان/خانم ها: واقف زاده، موذن، مکنون، صادقی
  • تاریخ
    ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - گالری تصاویر

موضوع اندیشگاه، موضوع تازه‌ای نیست اما نقش ارزشمند آن در تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تاثیر مثبت آن در توسعه و ارتقای سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های ارایه دهنده خدمات به قشرهای متفاوت جامعه، باعث شده است که این تشکیلات غیر‌ ساختارمند گذشته، امروزه جایگاهی در ساختار سازمان‌ها پیدا کند. یکی از عادت‌‌های بد، عمل پیش از تفکر یا تفکر پس از عمل است که راه برون رفت از این سیکل معیوب، نهادینه سازی الگوی عمل مبتنی بر معرفت است.

دانلود مقالات

خودروهای متصل به شبکه Connected Car

ارائه شده توسط آقای دکتر صادقی پیرامون موضوع کانکتد کارز، داده های تلماتیک، بهبود کیفیت رضایتمندی مشتری و استاندارد کدهای DTC

ضرورت برگزاری اندیشگاه‌ها

ارائه شده توسط آقای مهندس موذن در خصوص تفکر جمعی، اندیشگاهها، مدیریت و هنر اندیشیدن و وجه تمایز مدیران

کاربرد اینترنت اشیا درمعادن و محیط زیست

ارائه شده توسط خانم دکتر مکنون، پیرامون کاربرد اینترنت اشیا در محیط زیست و معادن و مشکلات و مشخصات معادن ایران